Óvodák

Szentendre városi óvodák

Szentendre Város Óvodai Intézménye hét tagóvodával működik. A Hétforrás helyi nevelési programunk a hét tagóvoda sajátos egyéni arculatát jelképezi, melynek közös meghatározója a környezeti nevelés.
Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint fejlesztjük, neveljük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. Programunk olyan életfeladatokra orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére: a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, a népi kultúra átadására, ápolására épül.

Az óvodavezető, a gazdasági felelős, az óvodatitkárság, valamint az óvodai fejlesztőpedagógusok székhelye is itt található.
•    Cím: 2000 Szentendre, Pannónia utca 3. (Óvoda Központ)
•    Telefon: (26) 500-474, Mobil: 06-20-3629-841
•    Email: varosiovoda@dunakanyar.net
•    Honlap: oktatas.szentendre.hu és szentendreiovi.hu
•    Óvodavezető: Szántosi Judit

Tagóvodák:

bimbo-utcai-ovi Bimbó úti Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Bimbó u. 8-10
Telefon: (26) 310-885
Email: szentendreibimbo@gmail.com
Honlap: www.bimbo-ovi.hu
Vezető: Szigethy Miklósné
3 csoport, 58 férőhely. Az óvodáskor sajátosságaihoz igazodva, játékon keresztüli fejlesztést végeznek a néphagyomány ápolásával, mely magába foglalja az összes nevelési területet.
Bővebben: Bimbó úti Tagóvoda
hetszinvirag-ovi Hétszínvirág Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Pannónia út 40.
Telefon: (26) 312-421
Email: hetszinviragovi@dunakanyar.net
Vezető: Sverteczkiné Eőry Andrea
2 csoport, 37 férőhely. A tanulási tevékenység epochákban történik: külső világ tevékeny megismerése, munka, illem epocha és matematika-tanulás epocha. Folyamatosan egymásra épülő, fokozatosan gazdagodó tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel a gyermekek az összefüggéseket.
Bővebben: Hétszínvirág Tagóvoda
Hold-Utcai-Tagovoda-Szentendre Hold utcai Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Hold u. 10.
Telefon: (26) 311-510
Email: holdovi@dunakanyar.net
Honlap: www.holdovoda.hu
Vezető: Kerek Györgyné
6 csoport, 140 férőhely. Tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül. Kiemelt feladat a környezeti nevelés.
Bővebben: Hold utcai Tagóvoda
izbegi-ovi Izbégi Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Telefon: (26) 312-061
Email: izbegovi@dunakanyar.net
Vezető: Szabóné Csuhai Erzsébet
3 csoport, 64 férőhely. Fontos számukra a közvetlen és közvetett környezet megismertetése, megszerettetése és védelme, valamint olyan mozgásos programok szervezése, amelyek fejlesztik a gyermekek erejét, ügyességét, állóképességét.
Bővebben: Izbégi Tagóvoda
puspokmajor-ovi Püspökmajor ltp. Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
Telefon: (26) 310-776
Email: puspokmajoriovi@freemail.hu
Vezető: Fekete Miklósné
5 csoport, 122 férőhely. Céljuk a népi kultúránk értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerén keresztül.
Bővebben: Püspökmajor ltp. Tagóvoda
szivarvany-ovi-jo Szivárvány Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 22
Telefon: (26) 310-710
Email: szivarvanyovi@fibermail.hu
Honlap: http://www.szivarvanyovi-szentendre.hu/
Óvodavezető helyettes: Bogdánné Szabó Éva
6 csoport, 148 férőhely. Kiemelt feladat a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolása.
Bővebben: Szivárvány Tagóvoda
vasvari-pal-ovi Vasvári Pál úti Tagóvoda
Cím: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.
Telefon: (26) 311-926
Email: vasvariovi@freemail.hu
Vezető: Hodoli Tünde
5 csoport, 119 férőhely. Nevelőmunkájukban az életkori sajátosságokhoz igazodva a mozgás, a környezet megismerésére nevelés és a differenciált személyiségfejlesztés gondozása, ápolása kap kiemelt szerepet.
Bővebben: Vasvári Pál úti Tagóvoda

 

Leányfalu:

Leányfalu Tündérkert Óvoda
Cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.
Telefon: Villa épület: 26/787-148, Új épület: 26/787-960, Mobil: +3670 771 3476
Email: tunderovikert@gmail.com
Honlap: http://www.leanyfaluovoda.com/ és http://tunderkertovi-ujsag.blogspot.hu/
Vezető: Horváthné Kócsy Andrea Iringó
5 csoport, férőhelyek száma 125 fő
Óvodánkban a gyermekek biztonsága, szeretetben és harmóniában való nevelése, a gyermekek „mindenekfelett álló” érdeke az elsődleges szempont. Gazdag programkínálattal járulunk hozzá, hogy a világot a gyerekek a körülöttük lévő környezetükben megérthessék, megismerhessék és cselekvésre ösztönözzék.
Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu).

Pócsmegyer

Barangoló Óvoda
Cím: 2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 26.
Telefon: 06-26-396-078
Email: ovoda@pocsmegyer.hu
Vezető: Nagy Kornélia
3 csoport, férőhelyek száma 66 fő
A befogadó, gyermekközpontú nevelésünk a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik. Biztosítjuk minden kisgyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Bővebben: Az óvoda pedagógia programja

 

Szigetmonostor

Nyitnikék Óvoda
Cím: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 26 393-463, Intézményvezető: 06 70 935-4650
Email:
Honlap: http://www.nyitnikekovoda.gportal.hu/
Vezető: Csákiné Locher Marianna
4 csoport, 89 fő
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” Varga Domokos

 

Tahitótfalu

I. sz. Óvoda
Cím: 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor út 12.
Telefon: 06/26 387-055, Mobil: 06/30 326-6272
Email: tahitotfalu.ovi@freemail.hu 
Vezető: Csörginé Kemény Ildikó
Vezető-helyettes: Bánáti Anita
Óvodai program

II. sz. Óvoda
Cím: 2022 Tahitótfalu, Almásy László út 17.
Telefon: 06/26 385-893, Mobil: 06/30 326-0978
E-mail: tahiovi@citromail.hu
Vezető: Oroszné Kapornai Judit
Óvodai program

 

Kedves Olvasónk!
Kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy ha hiányosságot, pontatlanságot találsz az információinkba, jelezd nekünk a szentendre@babamama.info email címre.
Köszönjük!